Zatrudnienie pracownika

Zatrudnienie pracownikaDopóki sam jesteś sobie kierownikiem i pracownikiem sprawa związana z uprawnieniami pracowniczymi i składkami jest dość prosta. Problem pojawia się natomiast, kiedy zaczyna brakować rąk do pracy i konieczne staje się zatrudnienie dodatkowych osób.

Kiedy stajesz się pracodawcą?

Według Kodeksu Pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca choćby jednego pracownika. Stąd też o tym fakcie należy powiadomić kilka urzędów, których zadaniem jest dbanie o jakość i bezpieczeństwo pracy Twojego pracownika.

 

Urzędy, które musisz odwiedzić zatrudniając pracownika

W ciągu pierwszych 30 dni od rozpoczęcia działalności trzeba zgłosić swoich pracowników do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Oba te urzędy należy poinformować pisemnie o miejscu, zakresie oraz rodzaju prowadzonej działalności. Kolejnym urzędem, który będziesz musiał odwiedzić jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na zgłoszenie pracownika do ZUS masz siedem dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia pracownika. Zawiadomienie o zatrudnionym pracowniku zgłasza się na specjalnym druku, który można otrzymać w urzędzie.

Nie zapominaj o prawach pracowniczych

Ogólnie prawa pracownicze określone są w Kodeksie Pracy. Nie ma tam jednak konkretnego rozdziału, który je zbiera, są one natomiast rozrzucone po całym Kodeksie. Do podstawowych praw pracowniczych należą te związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, otrzymywaniem wynagrodzenia za wykonaną pracę, przepisy określające czas wykonywanej pracy i uprawnienia rodzicielskie. Pracodawca musi również uwzględniać przepisy, które określają zasady zatrudnienia młodocianych pracowników oraz bardzo mocno podkreślane w ostatnim czasie zakaz dyskryminacji oraz poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika.